A Magyar Helytartóság 2010-ben (archív adatok!)

        

A JERUZSÁLEMI SZENT SÍR LOVAGREND
MAGYARORSZÁGI HELYTARTÓSÁGA
1146 BUDAPEST, Hermina út 23.
Tel. 318-6957, 317-0974

HELYTARTÓ
(2006. IX. 21.)

 

Õexcellenciája
Gr. Uff. Prof. Dr. TRINGER LÁSZLÓ

 NAGYPERJELÕeminenciája
    Dr. PASKAI LÁSZLÓ   
    bíboros, ny. érsek,   
    nagykeresztes lovag   
KOADJUTOR NAGYPERJEL
† Dr. CSORDÁS EÖRS MÁRIA
apostoli protonotárius, kanonok, pápai prelátus,
egyházi szertartásmester, csillagkeresztes főtiszt
   
KANCELLÁRComm. FARKAS OLIVÉR
 
TITKÁR    Comm. Dr. SOMODI ZOLTÁN
 
KINCSTARTÓComm. SOMOGYI ERNÕ
     
VILÁGI SZERTARTÁSMESTERCav. KELLER PÉTER
    
TANÁCSOSComm. BERGHOFFER GYÖRGY JÁNOS

A HELYTARTÓSÁG TISZTI KERÜLETEI

BUDAPESTI TISZTI KERÜLET
1124 BUDAPEST, Sashegyi út 18.
Telefon: 438-8631
E-mail: naszlady.attila@irgalmas.hu

VEZETÕTISZT
         


Prof. Dr. NASZLADY ATTILA
    Komtur

KERÜLETI PERJELFőtisztelendő
SÜLLEI LÁSZLÓ
VÁCI TISZTI KERÜLET
2600 VÁC, Postapark 3.
Telefon: (27) 310-735
E-mail: a.szalay@fomterv.hu
VEZETÕTISZT 
Gr. Uff. SZALAY ÁKOS

 KERÜLETI PERJELÕexcellenciája
Dr. VARGA LAJOS MIKLÓS
váci segédpüspök
PÉCSI TISZTI KERÜLET
7621 PÉCS, Jókai u. 2
Telefon: (72) 532-000
E-mail: k.mayer@freemail.hu
  VEZETÕTISZT  Dr. MAYER KLÁRA
Dáma
KERÜLETI PERJEL


         
Főtisztelendő
BÁTHORY LÁSZLÓ