Arhív hírek, események


  Dr. Alois Kothgasser SDB, az Ausztria-i Helytartóság Nagymesterének meghívására, 2011. október. 1-én Dr. Tringer László Magyarország Helytartójának vezetésével, magyar küldöttség utazott az Osztrák Helytartóság által szervezett invesztitúrára, melyet a St. Stephan dómban tartottak meg. (küldöttség tagjai voltak: Dr. Somodi Zoltán titkár; Eck Alajos mb. világi szertartásmester; Baltazár Zsolt novíciusmagiszter és Dr. Pruzsinszky József lovag)

    A kilenc órakor kezdődő szentmise keretében 22 lovagot, 4 dámát és 2 papot avatott lovaggá Dr. Christoph Schoenborn bíboros, bécsi érsek. Az invesztitúrán több meghívott Európai helytartóság is képviseltette magát. (Angliából, Svájcból, Hollandiából, stb., az Osztrák Máltai Lovagok képviselői, valamint a Német Lovagrend) A szertartás fényét emelte a dóm kórusának közreműködése.(Mozart: Krönungsmesse című műve hangzott el, mely szimfonikus zenekarra és vegyes karra íródott) Az invesztitúrán cca. 400fő lovag vett részt.

    Az avatástkövetően az ebéd a Schönbrunn-ban volt
    Igen felemelő érzés volt részt venni a lovagavatáson, ahol szinte érződött az összetartozás, valamint az, hogy mekkora hagyománya van az országban a lovagok jelenlétének.

(2011-10-10 16:52:46)
Őboldogsága Fuad Twal, a Jeruzsálemi Latin Pátriárka levélben köszöntötte prof. dr. Tringer László urat, a Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóját (videó) abból az alkalomból, hogy a Rend magyarországi helytartósága – karöltve a Máltai Lovagrenddel és a görög katolikus egyház jelenlévő képviselőivel – engesztelő imanapot mutatott be a Szentföld békéjéért 2009. február 8-án.

Az imanap 11 órai Szentmisével kezdődött, amit dr. Diós István pápai prelátus mutatott be. Ezt követően délután 3-kor Paraklisz, könyörgő imádság szólt az Istenszülőhöz Dr. Baán István püspöki helynök vezetésével, amit görög katolikus papok és kispapok mutattak be. A 4 órai szentföldi litániát az 5 órai szentségimádás követte. A 6 órai vesperást a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjainak részvételével végezték.

Az imanapot a 7 órakor kezdődő latin nyelvű konventmise zárta, amelyet Szerencsés Zsolt OESSH, tb. kanonok, esperes, a Rend magyarországi helyettes perelje mutatott be. A homília szerkesztett változata alább olvasható.

(OESSH Press Hungaria, OPH)


>>> Részletek
(2009-01-13 21:32:33)
 

Jeruzsálem, 2008. október 28.

Őboldogsága Fouad Twal Jeruzsálemi Latin Pátriárka fogadta és Zarándokkagylóval tüntette ki

Ft. Cav. Szerencsés Zsolt esperes-kanonok és Cav. Dr. Jungbert Béla nagykövet urat.

Őboldogsága Fouad Twal Jeruzsálemi Latin Pátriárka 2008. október 28-án, kedden délelőtt fogadta a két magyar zarándokot a patriarkatus tróntermében, ahol rövid beszélgetés után feltűzte Zsolt atya mocétumára és a nagykövet úr köpenyére a Zarándokkagylót, majd átadta nekik az oklevelet. A fogadást olasz nyelven, rövid beszédben köszönte meg Zsolt atya. Ezt követően Őboldogsága kérte, hogy magyar nyelven imádkozzák el a Miatyánkot a Szentföld békéjéért, melynek végén áldását adta a zarándokokra.

 

 

 

 

Zsolt atya megkapja Őboldogságától a Rend Zarándokkagylóját

 

 

 

 

 

A Trónteremben


>>> Részletek
(2009-01-14 18:22:39)
John Patrick Foley bíboros, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nagymestere felmentette főkormányzói megbízatásából Pier Luigi Parola nyakékes lovagot, rendünk eddigi főkormányzóját. Egyben köszönetét fejezte ki a Főkormányzó úr sok éven át kifejtett munkásságáért, és a "Kiérdemesült Főkormányzó" címet adományozta számára. Pier Luigi Parola emeritus főkormányzó úr a helytartóságokhoz írott levélben köszönt le hivataláról. Helytartóságunk nevében prof. Tringer László helytartó köszönetét fejezte ki Parola úrnak, a Rend és a Magyar Helytartóság érdekében kifejtett tevékenységéért.

John P. Foley bíboros nagymester ugyanakkor kinevezte főkormányzóvá Agostino Borromeo nagykeresztes lovagot. Prof. Tringer László üdvözlő levélben fejezte ki helytartóságunk jókívánságait és együttműködési készségét.

(2009-01-16 12:13:02)
 

A lovagrend elsődleges küldetésének tartja a szentföldi keresztény közösségek megsegítését, amelyek a jeruzsálemi latin patriarkátushoz tartoznak, beleértve a palesztin területeket, Jordániát, Izraelt és Ciprust. 

1847-ben IX. Piusz pápa szervezte át mai formájára a lovagrendet, amely jelenleg több mint 23 ezer lovagot és dámát számlál Európában, Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában. 2000 és 2008 között tagjai összesen több mint 49 millió eurót adományoztak a jeruzsálemi patriarkátusnak. A segélyeket elsősorban a pátriárkátus iskoláinak fenntartására, a papság támogatására és a 68 plébánia működtetésére fordították. Ebből finanszírozták továbbá istentiszteleti helyek építését és fenntartását, valamint sürgősségi segéllyel látták el a lakosságot, főként fegyveres konfliktusok idején.

A lovagrend világtanácsa az alapszabálynak megfelelően ötévente ül össze. Célja, hogy megvizsgálja, miként valósítja meg küldetését, és tervet készítsen, hogyan tud egyre jobban megfelelni a szentföldi keresztény egyház növekvő igényeinek. Az ülés résztvevőit december 5-én fogadta XVI. Benedek pápa. A rend magyarországi helytartója dr. Tringer László professzor.

Foley bíboros  életrajza a csatolt fájlban olvasható.

 

 

 

 


>>> Részletek
(2008-12-28 08:52:23)
Néhány fölvétellel kívánjuk érzékeltetni a római Consulta hangulatát.
Villa Aurelia a Consulta színhelye
Belső tér
A nagy előadóterem szünetben
Az elnökség
Nagymesterünk
Munka közben
Helytartó úr Assisi-ben
Assisi táj
Kerengő
(2009-01-17 19:15:23)
A lovagrend ötévente megrendezett tanácskozása 2008. december 5-én fejeződött be Rómában. A december 1-jén kezdődött összejövetel John P. Foley bíboros, a rend nagymestere vezetésével zajlott. Célja az volt, hogy értékelje a Szentföldön élő katolikus közösség helyzetét, a rend által végzett tevékenységet és terveket állítson fel a jövőre vonatkozóan. A lovagrend elsődleges küldetése a szentföldi keresztény közösségek megsegítése, amelyek a jeruzsálemi latin pátriárkátushoz tartoznak, beleértve a palesztin területeket, Jordániát, Izraelt és Ciprust.

A pápa beszédében elismerését fejezte ki a testvéri szolidaritás kezdeményezései miatt, amelyeket a lovagrend folytat a szent helyek érdekében. Krisztus sírját védelmezik, de nem a fegyverek erejével, hanem a hitről és a szeretetről tett folyamatos tanúságtétel által a szentföldi keresztények iránt. A keresztre feszített és feltámadt Krisztus álljon létezésük, minden tervük középpontjában. Bízzák magukat üdvözítő erejére, hogy mélyen meg tudják élni a missziót, amelyre meghívást kaptak – hangsúlyozta a Szentatya.

Ezután emlékeztetett rá, hogy milyen nagy szükség van Jézus földjén az igazságosságra és a békére. Majd arra buzdította a lovagrend tagjait, hogy kérjék az Urat: tegye őket a béke és a testvérek közötti szeretet őszinte nagyköveteivé. Lelki közelségéről biztosította azokat a keresztényeket, akik a Közel-Keleten zajló politikai, gazdasági és társadalmi válság miatt szenvednek, vagy kényszerülnek az elvándorlásra.

Végül arra kérte a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjait, hogy erősítsék magukban az ádventi légkört, ébren tartva szívükben az Úr eljövetelét, hogy találkozhassanak Vele a mindennapok történéseiben, valamint fel tudják ismerni és szolgálni Őt különösen a szegényekben és a szenvedőkben.

Az alábbiakban a csatolt pdf fájlban a pápa beszédét magyar fordításban olvashatják.

>>> Részletek
(2008-12-15 23:12:46)
A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi és Ausztriai Helytartósága szentmise keretében közös lovagavatási ünnepséget rendezett a burgenlandi Frauenkirchen (Boldogasszony) templomában, szeptember 20-án.

A szentmisét Paul Iby, az Eisenstadti Egyházmegye püspöke mutatta be, koncelebrált Varga Lajos váci segédpüspök és Edmond Farhat ausztriai apostoli nuncius. A magyar lovagok avatását előzetesen imavirrasztás előzte meg a zuglói Hermina-kápolnában, Varga Lajos püspök vezetésével. A magyar lovagok beiktatását Csordás Eörs, a Magyar Helytartóság koadjutor nagyperjelje végezte.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendnek világszerte 24 ezer tagja van, előljárója a pápa, a rend nagymestere John Patrik Foley bíboros. A lovagrend tagjai a keresztény életvezetés, a hitben való elmélyülés, és nem utolsósorban a Szentföldön élő keresztények támogatására kötelezik el magukat. Adományaikkal a szentföldi óvodák, iskolák, templomok és szociális intézmények építését segítik.

Magyar Kurír

(2008-09-30 00:00:53)