Virágvasárnap (2008.március 16.)

Virágvasárnap (Bécs, 2008.március 16.)

Passiórészlet: Jézus Kaifás előtt 

Akik elfogták Jézust, Kaifás főpap elé hurcolták. Ott már együtt voltak az írástudók és a nép vénei. Péter messziről követte, egészen a főpap palotájáig. Bement és leült a szolgák közé, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett. Végre jött kettő, s így vádaskodott: „Azt állította: Le tudom bontani az Isten templomát, és három nap alatt újra fel tudom építeni." A főpap erre felállt és megkérdezte: „Nem felelsz semmit arra, amivel ezek vádolnak?" Jézus hallgatott. A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?" „Magad mondtad - felelte Jézus. - De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin." A főpap erre megszaggatta ruháját s felkiáltott: „Káromkodott! Mi szükségünk van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást. Mi a véleményetek?" „Méltó a halálra!" - kiabálták. Aztán szembeköpdösték, és ököllel verték, mások arcul ütötték, és közben kérdezgették: „Találd ki, Messiás, ki ütött meg!" 
 

A peres eljárás kezdetén Jézust Kaifás főpap elé hurcolták. A főpap, hogy szólásra bírja Jézust, így szólt hozzá.: „Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?"

Olyan korban játszódik le a szenvedéstörténet, amikor még az eskünek perdöntő hatása volt. Jézus korában háromféle eskü létezett a bíróságon. a) A tanúkat szinte mindig eskü alatt hallgatták ki. b) Bűnvádi eljárásban, a vád képviselete, ha nem rendelkezett elég tanúval és más bizonyítási eszközzel, akkor eskühöz folyamodhatott. c) Polgári perben a bíró vagy az alperesnek vagy a felperesnek ajánlotta fel az esküt. Különösen adósperekben volt szokás. Az adós esküvel bizonyíthatta, hogy mennyivel tartozik felperesnek. 

Jézus perében valószínűleg az eskü második fajtájáról volt szó, noha furcsa, hogy nem a két vádaskodó tanút esketi meg a főpap, hanem magát a vádlottat. 

Jézus a főpap súlyos szavaira így válaszolt: „Magad mondtad” azaz „Úgy van, ahogy mondtad” Jézus szavai eskü erejével bírnak. Ezt az esküt erősítik meg „A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték” az ítélet végrehajtása után, amikor kimondják: „Ez valóban Isten Fia volt!” (Mt 27, 54). 

Az elkövetkezendő nagyhét liturgiája arra irányul, hogy lelkünkben felélessze ezt a hitvallást: „Ez valóban Isten Fia volt!”