Homília

Bécs, 2008. február 3.

A év – Évközi 4. vasárnap

Mt 5, 1-12a

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!

Isten hat nap alatt megteremtette a világot, majd a hetedik napon megpihent. A hetedik nap a „sabbat”, a szombat a nyugalom ünnepe. A vallásos zsidó számára ezen a napon bizonyos tevékenységek tilosak. A szombat megüléséhez hozzátartozik az ünnepi asztal és öltözék, részvétel a zsinagógai istentiszteleten, és végül a Tóra 613 előírásának tanulmányozása.

A kereszténységben a szombat, vagyis a hetedik nap szerepét a hét első napja, a vasárnap vette át. Ha figyelmesen hallgattuk az előzőeket, akkor felfigyelhettünk arra, hogy a vasárnap megszentelésének módja nagyon hasonlít a szombat megüléséhez, csak a zsinagógai istentisztelet helyébe lép a vasárnapi szentmisén való részvétel, és Mózes öt könyvének tanulmányozása helyébe kerül az új Tóra tanulmányozása.

A Szentatya azt írja a Názáreti Jézus című könyvében, hogy a Hegyibeszéd az új Tóra, amit Jézus hozott nekünk. A mai szentmisén a Hegyibeszéd egy részét, a Nyolcboldogságot hallottuk. Foglalkozzunk hát ma egy kicsit az új Tórával. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy az Ószövetség első öt könyvében 613 parancs és tilalom van. A Nyolcboldogság nem törvények gyűjteménye, hanem, ahogy a pápa írja, ezek ígéretek, az Úr ígéreteinek rövid összefoglalása.

Sokan vannak, akik a „Kommunista Kiáltvány” (1848) szavaival: „A vallás ópium a népnek”, elutasítják ezeket az ígéreteket. Az evangéliumban lejegyzett ígéretek a távoli jövőbe, a másvilágon megvalósulni tűnő ígéretek … Ám onnan – mondják – még senki sem jött vissza … Mi azt ígérjük a népnek, hogy unokáik nem a mennyországban, hanem már itt a földön boldogok lesznek … Ez egy kézzelfogható ígéret … Ezeket az ígéreteket már az öregapám is hallotta, nekem is duruzsolták 40 esztendőn keresztül, s most kortársaimnak hirdetik nagy elánnal, hogy majd az unokáik boldogok lesznek …

A legfőbb ideje, hogy Krisztus ígéreteit és az emberek emlegetett ígéreteit összevessük.

Először: Urunk nem az unokáknak ígérgeti a boldogságot, hanem azoknak, akik azért megdolgoztak, megszenvedtek, megküzdöttek. Magyarul a bért nem azok kapják majd, akik azért nem csináltak semmit, legfeljebb nagy szájjal kritizálták elődeiket, hanem azok, akik azt kiérdemelték.

Másodszor: Az sem állja meg a helyét, hogy Jézus a jutalmat csak a jövendő életbe „tolja” át. Azt ígérte, hogy a szelídek nyerik el a földet. Márpedig úgy emlékszem, hogy az emberektől nekünk ígért paradicsomot, eldorádót börtönökön át, tankokkal, gumibotokkal, könnygázbombákkal próbálták nekünk eljuttatni.

Harmadszor: Lassan már az ükunokák is meghalnak. Akkor most kinek ígérgetik az eljövendő boldog életet?

Negyedszer: Fiataljaink megértve a zseniális felismerést, elhagyták vagy elhagyják a „vallás ópiumát”. Más gyülekezőhelyekre mennek, hogy más drogokkal kábítsák magukat.

Ötödször: Még nem hallottam soha, hogy valaki azért ment betörni, vagy ütött le idős asszonyt, esetleg késelt meg más fiatalt, hogy vasárnap legyen mit a perselybe dobnia. Olyat már hallottam, hogy akitől elrabolták felelőtlen tolvajok Krisztus ígéreteit, hogy legyen miből kemény vagy lágy drogot vásárolni, hát lopott, csalt, másokat kirabolt.

Ezután az összehasonlítás után nyugodt lélekkel merek egy újabb ígéretet meghirdetni! Boldogok, akik nem dőlnek be az emberek ígérgetéseinek, de magukévá teszik a Nyolcboldogság ígéreteit.