Szentcsalád ünnepe (2009. december 27.)

Lk 2, 41-52 
 

     Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt. 
 

     Tegnapelőtt Jézus születését ünnepeltük, tegnap Jézus követésének első tanúját, ma Szentcsalád ünnepét üljük. Az evangélium elénk tárja, hogyan is élt a Szentcsalád. A Szentcsalád eleget tett vallási kötelezettségének: Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Az Ószövetségi Szentírásban ezt az előírást olvashatjuk: Évenként háromszor jelenjen meg minden férfi az Úrnak, az Istennek színe előtt (Kiv 23, 17). A három zarándokünnep: Pészach, Sávuot, Szukkot. Szigorúan nézve a törvény csak a férfiakra vonatkozott. A Talmud felsorolja, hogy kik nem kötelezettek a zarándoklatra. A felsoroltak közé tartoznak az asszonyok és a kiskorúak (bT IV/237: Hagiga 1,1). A rabbinikus jogi nagykorúság alsó határa a 13. életév (ez különbözhet a biológiai nagykorúságtól!). Jézust tehát csak egy év múlva kötelezte volna az előírás arra, hogy felzarándokoljon Jeruzsálembe. Miért vitték Szent József és Szűz Mária magukkal a tizenkét éves Jézust? A szülők feladata volt a hitbeli és erkölcsi nevelés és a gyermekeket bevezetni a mózesi törvények megtartására. Szentcsalád ünnepén tehát hangsúlyt kap a szülők kötelessége, küldetése. 

     Megtartották az ünnepet, majd Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. Érdekes kérdés, hogy a zarándokok az ünnep minden napját Jeruzsálemben töltötték, vagy csak néhány napot. A hagyomány szerint a zarándokoknak legalább egy éjszakát Jeruzsálemben kellett tölteni. Ám ennek a kérdésnek igazából nincs jelentősége. A lényeg, hogy Mária és József elindulnak haza. Hogy nem hiányolták Jézust, ez természetes, ugyanis szokás volt, hogy a zarándok-karaván különböző csoportokban haladt. A csoportvezetők megbeszélték az esti találkozó helyét. Így történhetett, hogy a napi járás után, kb. 30-40 km megtétele után, az esti találkozóhelyen nem találták Jézust. A történetnek ez a része a nagyobb gyermekek önállóságára, jogainak biztosítására hívja fel a figyelmet. Ez a nevelésnek nagyon fontos eleme.  

     Az evangélium következő mondatai már nem egyszerű történeti leírás, hanem mély értelmű tanítás. Keresték a rokonok között, keresték az ismerősök között, keresték Jeruzsálemben, végül a templomban találtak rá. Keresni olyasvalakit vagy olyasvalamit szoktunk, aki vagy ami fontos nekünk. Az is lényeges, hogy hol keresték Jézust. Eleve úgy nevelték, hogy nem gyanús alakok között kellett keresni. Tehát önállóságra nevelték, ám nem szabadosan, liberálisan, Istentől elrugaszkodva. Így érthető, hogy fáradozásuk gyümölcsét így fogalmazhatta meg az evangélista: Három nap múlva akadtak rá a templomban. Nem diszkóban, nem drogosok között, nem sötét gyanús alakok között. A jó nevelés eredménye. 

      De azért a mai evangélium lelki szempontból nekem is ad egy jó tanácsot. Keressem Jézust. Közismert szólam, amikor egyesek mosakodnak, hogy miért nem járnak templomba. Zavarja őket, hogy a másik tökéletlen, nem olyan tökéletes, mint ő. Neki szombat este és egész vasárnap pihennie kell. Vendégeket vár, akik mégis fontosabbak, mint Jézus. Főzni kell, ki kell takarítani, stb. A TV előtt nem fognak rátalálni. A Szűzanya és Szent József is a templomban találtak rá.