Szentcsalád ünnepe (2008. december 28.)

 

Lk 2, 22. 39-40 
 

Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. 

A katolikus Egyház a természet legszentebb intézményének tartja a családot. A katolikus liturgia a karácsony nyolcadába eső vasárnapon a Szent Család ünnepét üli. Az ún. „A” esztendőben az egyiptomi menekülés történetét halljuk a szentmisén. A „B” esztendőben Lukács evangéliumának azt a szakaszát olvassuk, ahol az evangélista elmondja, hogy Jézust bemutatták a templomban. Jövőre, a „C” évben azt a részt fogjuk átelmélkedni, amikor a Szent Család fölment Jeruzsálembe és a tizenkét esztendős Jézust a templomban találják meg a szülei.  

Idén jelent meg egy könyv, amelyben Meisner kölni bíboros-érsek válaszokat ad von Thurn und Taxis hercegné kérdéseire. A hercegné többek között a házasságról és a családról faggatta a főpapot. Bíboros úr elmondta, hogy van egy kedvenc ikonja, amely mindig valami újat tud mondani neki. Az ikonnak két dimenziója van: egy vertikális és egy horizontális. A vertikális az Atyaistent ábrázolja, alatta látható a Szentlélek galamb képében, és legalul Jézus Krisztus gyermekkorában. A vertikális részre ráírták: „sanctissima trinitas increata” – „a legszentebb teremtetlen szentháromság”. A horizontális részen a gyermek Jézus jobbján áll Szűz Mária, balján Szent József a felírással: „sanctissima trinitas creata” – „a legszentebb teremtett szentháromság”. Természetesen helyesen kell érteni, hiszen Jézus „született, de nem teremtmény”. Helyesen értelmezve a kép elmondja nekünk, hogy a család a legkiválóbb földi képmása a Szentháromságnak. A keresztény ember számára a család a Szentháromságot jeleníti meg. Az élet továbbadása a szülők útján együttműködés a Teremtővel. 

Mivel a mi liberális világunkban azért küzdenek egyesek, hogy a családot összezúzzák, ezért Németországban 1971-ben Civitas Institut néven egy intézményt alapítottak. Az intézmény egy felhívást adott ki. A felhívás értelmében a felvilágosodás óta, a véres francia forradalom napjaitól, a különböző kommunista forradalmak és polgárháborúk nyomán, a lenini eszmék értelmében, amint azt Sztálin kedvenc írója Ilja Ehrenburg is megírta, a Moszkvai sikátor c. könyvében szinte véresnek mondható harc folyik a burzsoázia csökevénye: a család és a gyermeknevelés ellen. 

      Minden erővel össze kell fogni a család ellen:

      Meg kell fosztani a családot gazdasági hátterétől. Így akarják pl. nálunk a családi pótlékot is megadóztatni;

      A kicsiny gyermeket le kell szakítani az anya melléről és gyorsan a megszüntetett bölcsödébe dugni;

      A válást olyan egyszerűvé kell tenni, mint a Szovjetunióban volt, amikor Moszkvában az elvált szülők közel 30.000 gyermeke élt az utcán, pincékben. A szülök, bár nem érdemlik meg ezt a szent nevet, arra hivatkoztak, hogy nekik joguk van még „boldognak” lenni.

      A magzatgyilkosságot engedélyezik és a fogamzásgátlót már az iskolákban propagálják;

      Az együttélés mindenféle formáját, akár a homoszexuális együttlétet is, a házasság jogaival kívánják felruházni. 

      De miért akarják a családot mindenképpen szétzúzni?

      A család biztos mentsvára az államnak;

      A család biztosíték a stabilitásnak, rendnek és hagyománynak, amely a lenini folyamatos forradalomnak (amelynek manapság a reform nevet adják) ellenáll;

      A család biztos bástya a kapitalista piacgazdaság támadásai ellen, amely az embert a fogyasztás bábjává akarja formálni és szellemi csökevénnyé varázsolni;

      A család bástya a globalizáció ellen, amely minden embert és népet a hagyományoktól és kultúrától meg akar fosztani. Az embereket mind „egyenlővé” akarja tenni, hogy így szabadon garázdálkodhassanak ellenük gazdaságilag, szociálisan és minden szempontból;

      A család védőbástya az ateizmus, az indifferencizmus és a keresztény vallás és egyház ősellensége, a relativizmus ellen. 

      Így érthető, hogy az Egyház hangsúlyozottan felemeli a szavát a család érdekében.