Advent 4. vasárnapja (2008. december 21.)

Lk 1, 26-38 
 

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott. 
 

Rövid időn belül másodszor halljuk az angyali üdvözlet történetét. December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, és ma, Advent negyedik vasárnapján. December 8-án a hangsúly az angyalnak ezen a szavain volt: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Ez egy krisztológiai megállapítás. Ma a hangsúly az angyalnak azokra a szavaira esik, amelyek a jövendő eseményre vonatkoznak: a születendő Szentet Magasságbeli Fiának fogják hívni. Ez a megváltástan egy fontos tétele. 

Valójában a megváltástan egy nagyon nehéz helyéről van szó. Bizonyára maga a Szűzanya sem egészen fogta fel ennek a tartalmát. Ám mégis bölcs leánya volt Izraelnek. Ha nem is tanult filozófiát és nem ismerte Aquinói Szent Tamás Summáját, de józan ésszel rájött, hogy a természetfölötti feltételezi a természetet. Ezért teszi fel az egyszerű és világos kérdést: Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? A válasz nem természettudományos előadás, vélelem, nézet. A válasz teológiai megállapítás: Istennél semmi sem lehetetlen. Magyarul és egyszerűen: Isten nincs a természeti erőkhöz vagy törvényekhez kötve. Nagyon szegényes Isten lenne, aki csak arra képes, amit mi emberek kibogarászunk az Ő fenséges törvényei közül. A Szent Szűz pedig elfogadva a választ kijelenti, hogy hajlandó betölteni Isten megváltói tervében azt a szerepet, amit az Úr kijelölt neki: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”  

Mindenkinek saját szerepe, feladata van a megváltás tervében. Szent Pál így fogalmazta meg az általa betöltött szerepet a kolosszei hívekhez írt levelében: „Örömmel szenvedek értetek, és kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az Egyháznak javára.” (Kol 1, 26). Életünk nehézségei nem büntetés, mint sokan gondolják és mondják. Részvétel Isten megváltó terveiben. Fogadjuk hát el őket, mint Mária is tette: legyen nekem a te igéd szerint.