A Lateráni Bazilika felszentelése (2008. november 9.)

Jn2, 13-22 
 

Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör-, juh- és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A galambárusoknak pedig azt mondta: ,,Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!'' Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van: ,,Emészt engem a buzgóság házadért'' [Zsolt 69,10]. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle: ,,Milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed?'' Jézus azt felelte nekik: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!'' A zsidók erre így szóltak: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépítenéd?'' De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt halottaiból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott.  

Ma a Lateráni Bazilika felszentelésének évfordulóját ünnepeljük. A San Giovanni in Laterano nevet viselő patriarkális bazilika bejárata fölött ezt a feliratot olvashatjuk „Feje és anyja a Város és a földkerekség minden templomának.“ A San Giovanni in Laterano és nem a vatikáni Szent Péter bazilika a pápa székesegyháza. A Laterani bazilika egy a római patriarkális bazilikák közül. A többi a Szent Péter bazilika, a Falakon kívüli Szent Pál bazilika, valamint a Santa Maria Maggiore. Rómán kívül még két patriarkális bazilika van, a San Francesco és a  Santa Maria degli Angeli Asszisziben. 

A mai ünnepen azt a történetet hallottuk, amikor Jézus ostort font és kiűzte a kereskedőket és a pénzváltókat a templomból. Ez az esemény a zsoltáros szavaira emlékeztette a tanítványokat: Mert a buzgóság emésztett házadért“ (Zsolt 69,10). Mire akar bennünket ezzel a liturgia emlékeztetni? A válasz világos. A templom egy hely, ahol az ember Istennel találkozik. Csakhogy manapság Jézus inkább csak turistákkal találkozik az Isten házában. Hol vannak a keresztények? 

A tizenkét éves bécsi gyereket megkértem, hogy mondaná fel az Anyaszentegyház öt parancsát. Noha a gyerek már hat éve tanul hittant az iskolában, de az Anyaszentegyház öt parancsáról még nem hallott. Amikor az első törvényt említettem: „Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén …” (Kompendium 225. old.), azt a választ kaptam, hogy a hitoktatónő azt mondta nekik, hogy persze gyakran kell misére járni, de ha betegek vagyunk, ha kirándulni megyünk, vagy családi program van, akkor nem vagyunk kötelesek a misén részt venni. Példát is mondott nekünk. Neki két gyermeke van. Nagy családról kell gondoskodni. Neki főzni kell, és a jövő hétre a dolgokat előkészíteni. Az első mindig a kötelesség (sic!).  Ebben persze igaza volt. Például egy hitoktatónőnek első kötelessége lenne, hogy a katolikus Egyház tanítását ismertesse a gyerekekkel. Három dolog lehetséges. Vagy nem ismerte a hitoktatónő az Egyház öt parancsát, vagy félre akarta vezetni a gyerekeket, vagy a saját permanensen rossz lelkiismeretét próbálta csitítani. Mindenesetre jó fizetést kap ezért az egyháztól. Nem is csodálkoztam, amikor egy ismerősöm kijelentette, hogy „Nem engedem a gyerekeket az iskolába hittanra. A feleségem és én tanítjuk őket otthon a hittanra. Szeretnénk ugyanis, ha a gyermekeink katolikusok lennének.” 

Elszomorodtam, ideje lenne, ha az Úr kötelekből ostort fonna, és mindnyájukat kizavarná a templomból, az árusokat és pénzváltókat. Ma a hamis hitoktatók és hitoktatónők a gyermekeket zavarják ki a templomból. De jó lenne, ha az Úr visszatérne, és ezeket a latrokat kiűzné a katedrákról. Talán ismét megtelnének a templomok a Krisztus-hívőkkel.