Szentkereszt Felmagasztalása (2008. szeptember 14.)

Jn 3, 13-17 
 

Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van). Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. 
 

A Szentkereszt Felmagasztalása ünnepének gyökere Jeruzsálemben található. A Szentsír fölé emelt Konstantin féle bazilikát 335. szeptember 13-án szentelték fel nagy pompával. Szeptember 13. az évfordulója annak a nagy eseménynek, hogy Szent Ilona császárnő rátalált a Szentkeresztre. A bazilika felszentelése utáni napon, szeptember 14-én, az új templomban mutatták fel első alkalommal a népnek tiszteletadás céljából, a Szentkeresztet. Később összekapcsolták az ünnepet annak emlékezetével, hogy Héraklész császár 628-ban visszahozta Jeruzsálembe a szent ereklyét. Előtte ugyanis egy, a perzsákkal vívott szerencsétlen háborúban, a perzsák a Szentkeresztet elrabolták.  

A német Alkotmánybíróság úgy rendelkezett, hogy az állami iskolákban, tekintettel az idegenekre, a bevándorlókra, Németország adja fel keresztény gyökereit, és az osztályokban vegyék le a falról a keresztet. Ausztriában is elkezdték a szocialisták feszegetni a kérdést, ám az osztrák nép ellenállt. Magyarországon is számtalan alkalommal ledöntik, meggyalázzák a kereszteket. A kereszt – olvashatjuk a Szentírásban – a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg balgaság (vö. 1Kor 1, 23). A kereszt iránti gyűlölet tudatosítsa bennünk, hogy a kereszt iránti tiszteletünkön áll vagy bukik a Jézus Krisztusba vetett hitünk. Jézus meghalt értünk, üdvösségünkért a kereszten. Ezért írja Szent Pál: Elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről (1Kor 2, 2). 

Amikor ma a Szentkereszt felmagasztalását ünnepeljük, ugyan nem egy darab fát, aranyat vagy ezüstöt, vagy követ ünneplünk meg. A Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén Isten irántunk kifejezett végtelen szeretetét ünnepeljük, amit a mai evangéliumban ezekkel a szavakkal fejezett ki Jézus: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Őt ünnepeljük, aki halálának a Szentkereszt lett a szimbóluma. Ám mégis, amikor ma feltekintünk a győzelem jelére, a keresztre, nem elsősorban a halálra gondolunk, hanem arra, hogy a kereszt volt az a fegyver, amivel Urunk megtörte a halál hatalmát.